O mnie

Psycholog i psychoterapeuta  Iwona Barabasz Mielec

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam:

  • z wyróżnieniem 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność w trakcie studiów: psychologia kliniczna) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
  • 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
  • 4-letnie studia doktoranckie (seminarium z psychologii klinicznej człowieka dorosłego) również na kierunku psychologia w KUL,
  • Studium Umiejętności Psychologicznych – 250-godzinne szkolenie organizowane przez Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji PTPU w Czarnym Borze akredytowane przez PARPA,
  • Szkolenia z zakresu diagnozy testami psychologicznymi (dotąd łącznie 105 godz.).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych ośrodkach zajmujących się zdrowiem psychicznym i psychoterapią, m.in. w:

  • Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie (w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz w Oddziale Psychiatrycznym zajmujący się leczeniem Pacjentów psychotycznych),
  • Poradni Zdrowia Psychicznego w Sędziszowie Młp.,
  • Oddziale Psychiatrycznym II w Straszęcinie.

Placówki te dały mi możliwość pracy terapeutycznej z Pacjentami mającymi różne rozpoznania.

W dotychczasowej pracy nie tylko kontynuowałam, ale także wprowadzałam nowe formy leczenia terapeutycznego nastawione na poszerzanie przez Pacjentów wiedzy o sobie, o przeżywanych przez nich emocjach oraz o chorobie, z którą się zmagali.

Pracę z Pacjentem poddaję regularnej superwizji u dwóch Superwizorów należących do  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W ramach projektów unijnych prowadzę zarówno psychologiczne konsultacje indywidualne (dotychczas łącznie: 195,5 godz.) jak i grupowe treningi kompetencji społecznych (dotąd łącznie: 336 godz.).

Jako wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu prowadziłam zajęcia z psychologii dla studentów studiów licencjackich oraz słuchaczy studiów podyplomowych przez cały okres istnienia szkoły na terenie Mielca.

Swój warsztat pracy stale doskonalę uczestnicząc w kursach  i szkoleniach zarówno z zakresu psychoterapii, jak i diagnozy psychologicznej.

Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej  Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy terapeutycznej przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów PTP.