O mnie

Psycholog i psychoterapeuta  Iwona Barabasz Mielec

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam z wyróżnieniem 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność w trakcie studiów: psychologia kliniczna) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 4-letnie studia doktoranckie (seminarium z psychologii klinicznej człowieka dorosłego) również na kierunku psychologia w KUL  oraz 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych ośrodkach zajmujących się zdrowiem psychicznym i psychoterapią, m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie (w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz w Oddziale Psychiatrycznym zajmujący się leczeniem Pacjentów psychotycznych), Poradni Zdrowia Psychicznego w Sędziszowie Młp., Oddziale Psychiatrycznym II w Straszęcinie. Placówki te dały mi możliwość pracy terapeutycznej z Pacjentami mającymi różne rozpoznania.

W dotychczasowej pracy nie tylko kontynuowałam, ale także wprowadzałam nowe formy leczenia terapeutycznego nastawione na poszerzanie przez Pacjentów wiedzy o sobie, o przeżywanych przez nich emocjach oraz o chorobie, z którą się zmagali.

Pracę z Pacjentem poddaję regularnej superwizji (Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

W ramach projektów unijnych prowadzę zarówno psychologiczne konsultacje indywidualne (dotychczas łącznie: 195,5 godz.) jak i grupowe treningi kompetencji społecznych (dotąd łącznie: 336 godz.).

Jako wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu prowadziłam zajęcia z psychologii dla studentów studiów licencjackich, obecnie zaś wykładam psychologię dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Swój warsztat pracy stale doskonalę uczestnicząc w kursach  i szkoleniach zarówno z zakresu psychoterapii, jak i diagnozy psychologicznej.

Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej  Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy terapeutycznej przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów PTP.