PSYCHOTERAPIA Mielec

„Nie potrafimy zmienić naszej przeszłości, ani też wymazać ran zadanych nam  w dzieciństwie. Możemy jednak zmienić siebie, skorygować postawę wobec innych i życia, możemy siebie „naprawić” i odzyskać utraconą integralność – jak tylko zdecydujemy się przyjrzeć przeszłości zapisanej w naszym ciele.  Z pewnością nie jest to droga łatwa, ale stwarza nam ona możliwość opuszczenia w końcu niewidzialnego więzienia naszego dzieciństwa. W ten sposób z nieświadomych ofiar przekształcamy się w odpowiedzialnych ludzi, którzy znają swoją historię i potrafią z nią żyć”

 Alice Miller